Προτεινόμενα θέματα παρουσιάσεων
- Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 -

Στα έγγραφα θα βρείτε 10 προτεινόμενα θέματα για τις παρουσιάσεις του μαθήματος. Οι παρουσιάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές, θα διαρκέσουν (περίπου) 20 λεπτά και θα διεξαχθούν κάποια μέρα την εβδομάδα 18-22 Ιουνίου.

Παρακαλείστε αν επιλέξετε να παρουσιάσετε κάποιο από τα θέματα αυτά να το δηλώσετε στον σύνδεσμο:

https://doodle.com/poll/tsbmywrtacxyp9aq

Αν επιθυμείτε να παρουσιάσετε κάτι άλλο θα πρέπει να στείλετε e-mail με το θέμα σας το συντομότερο δυνατό.