Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010
- Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010 -
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

2:00-3:15 Δ. Δριβαλιάρης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Two subspaces (7η διάλεξη)
3:30-4:30 Α. Κατάβολος, Αναπαραστάσεις της (συνεχούς) ημιομάδας του Heisenberg (εισαγωγή)