ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
- Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009 - 12:00 π.μ. -

Μετά από εκδήλωση επιθυμίας φοιτητών, αποφασίστηκε

να γίνει ένα έκτακτο δίωρο ασκήσεων την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, ώρες 11-13.