ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
- Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2009 -

Μετά από εκδήλωση επιθυμίας φοιτητών, αποφασίστηκε

να γίνει ένα έκτακτο δίωρο ασκήσεων την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, ώρες 11-13.