Σύνδεσμος για Εξέταση
- Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 - 11:10 π.μ. -

Καλημέρα,

ο σύνδεσμος για την εξέτασή σας είναι αυτός που δίνεται παρακάτω.

Να έχετε κοντά σας και ταυτότητα και αριθμό μητρώου..

Παρακαλώ να μπαίνετε στο σύνδεσμο αυτό 1-2 λεπτά πριν την εξέτασή σας, όχι νωρίτερα.

 

Meeting link:https://meetingsemea2.webex.com/meetingsemea2/j.php?MTID=m3739f57af04b23685d20977c88158898

Password:PfTFUpeJ329