ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
- Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 -

Οσοι επιθυμουν αναβαθμολόγηση να το δηλώσουν στην κα Φλόκα στο mail: efloca@phys.uoa.gr μέχρι την Παρασκευή 25/10/2019 στις 12:00.