ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 -

Μετά την αναβαθμολόγηση, οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στη βαθμολογία είναι η εξής:

202800141   5

201600037  9

201800234  5

201800043   5

Ζητησε να κοπεί

201700239