ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
- Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 -

Μετά την αναβαθμολόγηση, οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στη βαθμολογία είναι οι εξής:

201500004    5

201600206    5

201500082   8

201600009   5

201900024   9

201900107   9 (αν εξακολουθεί να θέλει να το κόψει να στείλει mail:efloca@phys.uoa.gr)

201800169   8

201600169   6

201900098     9

Ζητησαν να κοπεί

201800187   

201900176

201900187

201900205