ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
- Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 -

Η βαθμολογία έχει αναρτηθεί στο φακελλο ΕΓΓΡΑΦΑ

Για τους παρακάτω φοιτητες το όνομά τους δε φαίνεται στη λίστα της Γραμματείας. Παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία αρχικά για πιθανό λάθος και μετά με την κα Φλόκα.

Τσουτσούλης Νικόλαος   5

Σουλιώτης Τιμόθεος  7

Μάνθου Αναστασία   6

Πετρόπουλος Σωτήρης    5