Αποτελέσματα εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος Στοχαστικών Ανελίξεων 1ης Οκτ 2012
- Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2012 -

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της 1ης Οκτωβρίου 2012 στο μάθημα Στοχαστικές Ανελίξεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με κατεύθυνση στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα έχουν ως ακολούθως:

Κοτζαμπασάκη Ελένη: 7

Λεονάρδος Στέφανος: 10

Λιανού Αγγελική: 8

Μαντούβαλος Νικόλαος: 5

Μπενιουδάκης Μύρων: 7

Τσουπαρόπουλος Νικόλαος: 8

Όποιος έχει ένσταση για το βαθμό του ή επιθυμεί να κοπεί, ας μου γράψει ένα email το συντομότερο δυνατό ώστε να διευθετήσουμε το θέμα. Παρακαλώ οποιοδήποτε αίτημα αυτού του τύπου να κατατεθεί άμεσα διότι προτίθεμαι να καταθέσω τη βαθμολογία στη Γραμματεία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.