Ερωτηματολόγιο προσέλευσης στην εξέταση 23/6/2020
- Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 - 12:19 μ.μ. -

Σύμφωνα με την από 28/5/20 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΜΛΓ46ΨΖ2Ν-ΥΝΞ) της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ σχετικά με τον καθορισμό τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος Ανάλυση Διασποράς – Ανάλυση Παλινδρόμησης Ι θα διεξαχθεί με  γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία.

Καλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις με φυσική παρουσία του ήδη δηλωθέντος μαθήματος για την τρέχουσα εαρινή περίοδο, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην ενότητα Ερωτηματολόγια.

Οι φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 Υ.Α. και επιθυμούν να εξεταστούν εξ αποστάσεως οφείλουν να αποστείλουν τεκμηριωμένο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jpoliti@med.uoa.gr.

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας σημειώνοντας  την επιλογή σας μέχρι τις 19/6/2020.