- Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2004 -
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
1. MATLAB 1,2,3,4
2. MATLAB 5,6,7
3.MATLAB 8,9
4.MATLAB 10,11
5. MATLAB 12
6. MATLAB 13

7. MATHEMATICA 1,2,3,4
8.MATHEMATICA 5,6,7
9. MATHEMATICA 8,9
10. MATHEMATICA 10,11
11. MATHEMATICA 12
12.MATHEMATICA 13

13. LATEX 1,2,3
14. LATEX4,5,6
15. LATEX 7,8,9

16. HTML 1
17. HTML 2
18. HTML 3