Αποτελέσματα 27ης Ιουνίου 2017
- Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 -

2001-260 ένα

2005-240 τέσσερα (αίτημα)

2009-392 επτά

2011 - 283 πέντε

2012 - 106 τρία

2012 - 314 πέντε

2013 - 132 τέσσερα (αίτημα)

2013 - 135 επτά

2013 - 118 τέσσερα

2014 - 152 δέκα

Όποιος θέλει να δει το γραπτό του είναι ευπρόσδεκτος.

Οι βαθμοί θα σταλούν στη Γραμματεία την Δευτέρα 24/7.