Εξετάσεις 8/6/2021
- Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021 -

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει γραπτώς και εξ αποστάσεως στις 8/6/2021 και ώρες 17:00-20:00

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετέχουν  πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας στο εργαλείο "Ερωτηματολόγια" το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη ομάδα χρηστών στο εργαλείο "Ομάδες χρηστών". Για την καλύτερη οργάνωση της εξέτασης, σε αυτήν θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και θα έχουν γραφτεί στην ομάδα χρηστών.

Για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.