ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
- Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 -

Στην προηγούμενη ανακοίνωση η αναφορά για τα παιδιά που δεν δήλωσαν το μάθημα, αφορά εκείνους που δεν είχαν δηλώσει το μάθημα στο mystudies και όχι εκείνους που δεν συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.