ΔΠΜΣ "Βιοηθική": προκήρυξη
- Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 -

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοηθική", το οποίο οργανώνεται από τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για σπουδές Α' κύκλου, οι οποίες είναι διετείς και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Περισσότερα