ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανακοινώσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 -

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής που παρακολουθούν μαθήματα κατά το εαρινό εξάμηνο, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα  Έντυπα Αξιολόγησης για τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και για τα μαθήματα υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής.

 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι  διαθέσιμη  από Τετάρτη  18.05.2022  έως και  Τετάρτη 08.06.2022 στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο :

 

http://survey.uoa.gr/portal/mainMenu

 

Η ως άνω αξιολόγηση  είναι  υποχρεωτική  και επιβάλλεται  από το νόμο.

Κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αλλά και η καταγραφή των σχολίων και των απόψεων  των προπτυχιακών φοιτητών   αποτελούν σημαντική βοήθεια στη συνεχή προσπάθεια καταγραφής και αναβάθμισης της ποιότητας  της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η σύνδεση μέσω της οποίας λειτουργεί το σύστημα είναι ασφαλής.

Η ανωνυμία διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούνται οι φοιτητές στο τέλος της αξιολόγησης να αναφέρουν το κλιμάκιο του μαθήματος που αξιολόγησαν στο πλαίσιο «Σχόλια».