ΔΙΑΛΕΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 21.05.2020 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
- Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 -

ΔΙΑΛΕΞΗ

Κλιμάκιο Δ, Γράμματα Ξ-Ρ, Τ-Ω

Πέμπτη, 21.05.2020

Join YouTuve live

https://youtu.be/2Th1GNxgoys