ΔΙΑΛΕΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 19.05.2020
- Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 -

ΔΙΑΛΕΞΗ

Κλιμάκιο Δ, Γράμματα Ξ-Ρ, Τ-Ω

Τρίτη, 19.05.2020

Join YouTuve live

https://youtu.be/qCy3JNsayDs