Ανακοίνωση συνδέσμου για το μάθημα Ειδικά θέματα αδικοπρακτικής ευθύνης ΠΜΣ 15.12.2022
- Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 - 3:56 μ.μ. -

Το αυριανό μάθημα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m00fb60b5d337e13971c1d6d5a840a77f