Προφορικές εξετάσεις Φεβρουαρίου 2022 - "Ειδικά θέματα στο σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης"
- Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022 - 3:02 μ.μ. -

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Ειδικά θέματα στο σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης" θα διεξαχθούν την Πέμπτη 17/2/2022 στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος (Ακαδημίας 45) ως εξής: 

- 13:00 Φοιτητές με λατινική γραφή επωνύμου και φοιτητές με επώνυμα από Α έως και Κουντ

- 14:00 Φοιτητές με επώνυμα από Κουρ έως και Ξ

- 15:00 Φοιτητές με επώνυμα από Π έως και Σιγουρ

- 16:00 Φοιτητές με επώνυμα από Σου έως και Χ

Καλή επιτυχία