Δευτέρα 24.03.2014
- Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 - 12:00 π.μ. -

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 24.03.2014 δεν θα γίνει το μάθημα Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Κλιμ. Γ'.