Ανακοίνωση για την εξεταστική Ιουλίου
- Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Το μάθημα «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» στο κλιμάκιο του Καθηγητή Α. Δημητρόπουλου
και της Αν. Καθηγήτριας Ζ. Παπαιωάννου θα εξετασθεί κατά την εξεταστική περίοδο Ιουλίου
2012 γραπτά.

Η εξέταση εφ’ολης της ύλης του μαθήματος (Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο) θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16η Ιουλίου 2012 από 8 π.μ. εώς 1 μ.μ. στις ακόλουθες
αίθουσες:
Αμφιθέατρο Σαριπόλων: Α-Β
Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου: Γ-Δ

Έναρξη εκφώνησης θεμάτων: Ώρα 8 π.μ.
Παρακαλούνται οι εξεταζόμενοι να είναι εφοδιασμένοι με κόλλες αναφοράς και το τρίπτυχό
τους.

Αθήνα, 12-6-2012