μάθημα 31ης Οκτωβρίου 2017
- Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 -

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της 31ης Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί 17-19 στην αίοθσα Γ του κτιρίου της οδού Ακαδημίας 45.