ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
- Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010 - 12:00 π.μ. -

Ο κ. Γεώργιος Κ. Λέκκας δέχεται τους φοιτητές κάθε εργάσιμη Δευτέρα (18:00-19:00)

στο γραφείο του (Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, γρ. 10)

καθώς και κατόπιν προσυνεννόησης μαζί του