Εξέταση επί πτυχίω φοιτητών
- Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 - 7:05 μ.μ. -

Η εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών στο μάθημα "Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία" θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή "εργασίες" του e-class. Θα αναρτηθούν τα θέματα (κατά τον τρόπο των εξετάσεων δια ζώσης) και εσείς θα πρέπει να τα συμπληρώσετε και να  αναρτήσετε φωτογραφία των απαντήσεων μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/7/2021 και ώρα 11:00. Θα έχετε στη διάθεσή σας 45 για τις απαντήσεις και την ανάρτησή τους.

Καλή συνέχεια,

Ρουμπίνη Δημοπούλου