Εργασία
- Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 - 12:00 π.μ. -

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνω ότι έχω ανεβάσει το άρθρο με το οποίο θα δουλέψετε την εργασία του μαθήματος καθώς και μια σύντομη περιγραφή της.

Ο Διδάσκων

Γ. Μικρός