Εισαγωγή στους Η/Υ

Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση του μαθήματος Εισαγωγή στη Χρήση Η/Υ
- Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματα "Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ" ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://survey.uoa.gr/L652594

Η συμμετοχή σας είναι ανώνυμη.

Με εκτίμηση

Γιώργος Μικρός