12.3.2020: Πρόγραμμα 2ης Ημερίδας Μεταπτ. Φοιτητών και Υποψ. Διδακτόρων ΤΙΓΦ
- giovedì 5 marzo 2020 17:37 -

Στον υπερσύνδεσμο 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/index.php?course=ILL123&openDir=/5e6115085bWO

θα βρείτε το πρόγραμμα της 2ης Ημερίδας Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Η παρακολούθηση της Ημερίδας είναι ελεύθερη για το κοινό. Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης