ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοινώσεις

B' Πρόσκληση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2022-23 του ΤΓΓΦ (αιτήσεις έως 10/5/2023)
- Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023 - 8:08 π.μ. -

B' Πρόσκληση για συμμετοχή στην αμειβόμενη ΠΑ ΕΣΠΑ 2022-23 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Για το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας υπάρχουν 13 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης (Κωδ. Μαθήματος 6410170) για την περίοδο από 01/04/2023 έως 31/10/2023. 

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν και μεταφραστικά γραφεία. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 10 Μαΐου 2023, ώρα 23:59.

Διαβάστε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ: