ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για το ΠΜΣ «Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» 2019-2021
- Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 -

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» με τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:

  1. - Λογοτεχνία και πολιτισμός
  2. - Μετάφραση

Στο ΠΜΣ θα εγγραφούν έως δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά κατεύθυνση, συνολικά έως τριάντα (30) φοιτητές.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από τις 10 Ιουνίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κείμενο της προκήρυξης:

http://www.frl.uoa.gr/fileadmin/frl.uoa.gr/uploads/files_anakoinwsewn_2/PROKIRYXI_PMS_ELLINOGALLIKES_SPOYDES_2019-2021.pdf