Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα CIVIS ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
- Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 -

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους (βρίσκεται στον φάκελο "Εγγραφα", "Για φοιτητές", "CIVIS") σε ένα zip, στον φάκελο "Εργασίες" έως Κυριακή 27/03/2022 (δε θα δοθεί παράταση), που να συμπεριλαμβάνει τα ζητούμενα που αναφέρονται στην πρόσκληση.