Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο ERASMUS+ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
- Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022 -

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους (βρίσκεται στον φάκελο "έγγραφα") σε ένα zip, το οποίο θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά, έτσι όπως περιγράφονται στην Ανακοίνωση στον φάκελο "Εργασίες" έως τις 18 Μαρτίου 2022