Πρόγραμμα Έρασμος

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ERASMUS+, ακ. έτους 2019-20
- Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 -
 Δεν επιλέγεται κανείς για μετακίνηση στα πλαίσια του Προγράμματος
  ERASMUS+ για το Ακ. Έτος 2019-20 λόγω της μη κατοχής του ελάχιστου
  επιπέδου γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας του πανεπιστημίου υποδοχής
  για τα προγράμματα των αιτούντων (προπτυχιακά).
--------------------------------------------------------------------

  Επιλέγονται για μετακίνηση στο Universita
  della Svizzera Italiana (USI) για το Ακ. Έτος 2019-20 οι:

  1) ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΛΟΓOΣ
  2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΝΑ
  3) ΠΥΘΑΡΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

O πίνακας επιλογής εξερχομένων φοιτητών για το Universita della Svizzera Italiana (USI) βρίσκεται στο: Εγγραφα, Για φοιτητές, ERASMUS+ 2019-2020 .