Πρόγραμμα Έρασμος

Ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο ERASMUS+ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
- Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 -

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους (βρίσκεται στον φάκελο "έγγραφα") σε ένα zip, το οποίο θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά, έτσι όπως περιγράφονται στην Ανακοίνωση στον φάκελο "Εργασίες" έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019.

Προσοχή: Για το Πανεπιστήμιο UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS, το επίπεδο γλωσσομάθειας πρέπει να είναι από Γ1 και επάνω.