Πρόγραμμα Έρασμος

Ανακοινώσεις

Οριστικοποίηση του αριθμού των φοιτητών που θα μετακινηθούν μέσω του προγράμματος ERASMUS+
- Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 -

Κατόπιν οριστικοποίησης του αριθμού των θέσεων που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το ΤΕΔΣ, ανακοινώνεται η μετακίνηση των παρακάτω φοιτητών.

1) UK COLERAI 01:
--------------
ΑΠΟΣΚΙΤΗ
ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

2) D KOBLENZ 02:
-------------
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ

3) CH LUGANO 01:
-------------
ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗΣ
ΓΙΑΛΙΤΣΗΣ

 

Ο τελικός συγκεντρωτικός πίνακας βρίσκεται στο: Έγγραφα->Για Φοιτητές->ERASMUS+ 2018-2019