Πρόγραμμα Έρασμος

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ERASMUS+, ακ. έτους 2018-2019
- Δευτέρα, 02 Απριλίου 2018 -

Μας ενημέρωσαν από τα κεντρικά οτι θα πρέπει να κατεβάσουμε την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών του Τμήματός μας, μέχρι να οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το ΤΕΔΣ. Ο οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί εκ νέου όταν θα υπάρξει η οριστική ενημέρωση.