Αξιολογηση του μαθήματος
- Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2019 -

Οι φοιτλητριες και οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του μαθήματος στο λίνκ αξιολόγηση μαθήματος Μουσείο & Σχολείο. 

Επισημαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο για ουσιαστικούς λόγους (αξιλόγηση μαθήματος και τμήματος)