ανέβηκε ένα αρχείο
- Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 -

Το αρχείο αφορά τεχνικές που είχαμε κάνει και συζητήσει αφού είδαμε  το Power point 

Θα βοηθήσει και αυτούς που ακόμα κάνουν τώρα την πρακτική αλλά και για την εργασία σας .