ώρες συνεργασίας Παρασκευή 31/5
- Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019 -

Την Παρασκευή 31/5 θα απουσιάζω σε συνέδριο, οπότε δεν θα δεχτώ φοιτητές/τριες στις ώρες συνεργασίας.