Σχετικά με τις πρακτικές
- Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 -

Όσες ομάδες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν εν μέρει ή εν συνόλω τις ράβδους Cuisenaire που θα διαθέσω για τις πρακτικές θα πρέπει να μου το γνωστοποιήσουν στο επόμενο μάθημά μας, το τελευταίο πριν το Πάσχα, ώστε να λάβουν και ένα σετ από αυτές προκειμένου να εξοικειωθούν ως προς την χρήση τους.