το μάθημα πριν από την πρακτική άσκηση
- Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 -

Καθώς το επόμενο μάθημα θα είναι το τελευταίο πριν από την πρακτική σας άσκηση θα είναι πολύ σημαντικό να έλθετε όλες και όλοι σε αυτό.

Θα συζητήσουμε για τις ιδέες σας, για την έως τη στιγμή εκείνη οργάνωση των δραστηριοτήτων σας, για πιθανές βελτιώσεις, για το κλίμα που συναντήσατε όσες ομάδες ήδη επικοινωνήσατε με τα νηπιαγωγεία, για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη δομή της εργασίας την οποία ανήρτησα στήν ηλεκτρονική τάξη.