ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
- Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 -

Τη Δευτέρα 26 Μαίου θα γίνει διπλά μάθημα ή τουλάχιστον έως τις 8.  3 και 10 Ιουνίου θα γίνουν τα τελευταία μαθήματα.  Οι παρουσιάσεις εργασίων στις 10 και μάλλον στις 3 η περίληψη του μαθήματος.