ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

Ανακοινώσεις

Aναπληρώσεις μαθημάτων
- Τρίτη, 02 Απριλίου 2019 -

'Οπως ανακοίνωσα και προφορικά στο μάθημα, επιβεβαιώνω ότι δύο Δευτέρες, δηλ. 8 και 15 Απριλίου, θα συνεχίσουμε το μάθημα εάν δυνατόν και έως τις 9 (για να καλύψουμε 2 μαθήματα).