Ολοκληρώνοντας το μάθημα…
- Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019 -

Στο eclass και στον φάκελο ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ έχουν ανέβει δύο αρχεία.

Στο πρώτο απ’ αυτά (το «ΘΕ & ΔΦ») περιγράφεται η όλη διαδικασία των μαθημάτων: η θεωρητική βάση, οι στόχοι, το περιεχόμενο των διαδοχικών συναντήσεων και τα παραδοτέα (από την πλευρά των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών).

Στο δεύτερο (το «Ιδέες για διδακτικές εφαρμογές»), περιλαμβάνεται ότι ακριβώς υπάρχει ως τίτλος.

Στις δύο τελευταίες συναντήσεις μας, πέρα από τις παρουσιάσεις των θεατρικών σπουδών/ φιλμ κινούμενης εικόνας και τη συνολική αξιολόγηση της δουλειάς μας, θα συνεννοηθούμε και για το τι περιμένουμε να μας παραδώσετε αλλά και για το τι θα παραδώσουμε εμείς σε σας (και τρόπους που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε).

Καλή συνέχεια γιορτών

Οι διδάσκοντες