Ερευνητικό κομμάτι
- Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 -

Καλησπέρα,

όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι που λέγαμε, θα χρειαστεί να δείτε κάθε ομάδα από ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με τα papers που έχετε αναλάβει για παρουσίαση. Τα προτεινόμενα ερωτήματα έχουν ανέβει στα Έγγραφα/Θέματα ομάδων αλλά μπορούν να αλλάξουν. Απλά θα θέλαμε επιβεβαίωση μεσα στις διακοπές. 

Το τελικό παραδοτέο θα είναι τουλάχιστον 2-3 σελίδες με οποιαδήποτε πρόοδο είτε θετική είτε αρνητική, ιδέες σκέψεις κτλ.

Επίσης θα συζητάμε πρόοδο στις επόμενες συναντήσεις (φυσικά όχι απο ομάδες όταν παρουσιάζουν).