Προσωρινά αποτελέσματα συμπληρωματικής πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2021
- Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 -

Στο φάκελο "Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/Ιανουάριος 2021" αναρτήθηκε το πρακτικό προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών της συμπληρωματικής πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2021 (9 διαθέσιμες θέσεις).

Δίνεται περιθώριο μίας εβδομάδας (έως 4/5/2021) για ενστάσεις μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο praktiki@di.uoa.gr