Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ: Δικαιολογητικά λήξης
- Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 -

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που πρόκειται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, καλούνται να δουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά λήξης της Πρακτικής Άσκησης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για το τι θα απαιτηθεί στο τέλος της άσκησής τους. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήξης βρίσκονται εδώ: https://grapas.uoa.gr/foitites/diadikasia_meta_tin_epilogi/lixi_praktikis_askisis/

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο έγγραφο 9. Ημερήσιο Πρόγραμμα Παρουσίας και Δραστηριοτήτων Ασκούμενου το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση καθόλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.