Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών του Τμήματός μας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ – Περίοδος Ιανουαρίου 2021 – και διαδικασία έναρξης
- Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 -

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 9/2/2021, και με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 11/3/2021, ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για την τρέχουσα φάση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ, στην οποία στο Τμήμα μας αναλογούν πενήντα οκτώ (58) θέσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν αλλαγές σε σχέση με τα προσωρινά αποτελέσματα της 9/2/2021 και όλοι οι αιτούντες φοιτητές θα χρηματοδοτηθούν. Ο τελικός πίνακας δικαιούχων βρίσκεται στα Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/Ιανουάριος 2021.

Για την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 1. Να αποστείλουν το συντομότερο και όχι αργότερα από την Τρίτη 16/3/2021 στο praktiki@di.uoa.gr τα εξής στοιχεία.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΦΜ ΑΜΚΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)
             

 

 1. Να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής του ΕΚΠΑ τα έγγραφα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://grapas.uoa.gr/index.php?id=16663 τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής. Δείτε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης που υπάρχουν κάτω από τη λίστα των εγγράφων στην παραπάνω ιστοσελίδα.
   
 2. Προσοχή στις ακόλουθες αλλαγές σχετικά με τα έγγραφα:
  1. Στο πρώτο έγγραφο, ως τετραμερές ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έγγραφο που  θα βρείτε στα Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/Ιανουάριος 2021
  2. Επιπλέον των πέντε δικαιολογητικών, απαιτούνται και τα έγγραφα για την τελεργασία που  θα βρείτε στα Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/Ιανουάριος 2021
    
 3. Όπου απαιτείται η υπογραφή του Επιστ. Υπευθύνου (στο τετραμερές συμφωνητικό και στη βεβαίωση τηλεργασίας), οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον κ. Πασσά (2107275651 – passas@di.uoa.gr).
   
 4. Το Γραφείο Πρακτικής του ΕΚΠΑ βρίσκεται στο Τμήμα Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολη (https://grapas.uoa.gr/epikoinonia/) ενώ υπεύθυνη για το Τμήμα μας είναι η κ. Παρασκευοπούλου (https://grapas.uoa.gr/stelechosi_grafeioy/), στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές για απορίες ως προς τα έγγραφα.