Παρουσιάσεις Εργασιών Ομάδων
- Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022 - 7:11 μ.μ. -

Για τη δεσμευση χρονοθυρίδας για την παρουσίαση των εργασιών ανά ομάδα/άτομο χρησιμοποιείστε το ακόλουθο link:

https://doodle.com/meeting/participate/id/b4Qo3gVd

Aντιστοιχεί μια χρονοθυρίδα ανά ομάδα / άτομο.

Ενας απο κάθε ομάδα μπορεί να δεσμεύσει τη χρονοθυρίδα.