Απουσία την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου
- Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 -

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου δεν θα είμαι 12-2 στο γραφείο μου αφού θα βρίσκομαι εκτάκτως εκτός Αθηνών. Αν υπάρχει ανάγκη, επικοινωνείστε μαζί μου ηλεκτρονικά