Προφορική Εξέταση - Webex Links
- Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023 - 1:34 π.μ. -

Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία και τα webex links των εξεταστών, τα οποία αντιστοιχούν στον Α.Μ που έκανε τη δήλωση μέσω Doodle.

1) Αλέξανδρος-Ιωάννης Θανόπουλος (gthanopoulos@di.uoa.gr), webex: https://uoa.webex.com/meet/gthanopoulos

1115201800015, 1115201800268, 1115201700205, 1115200500227

2) Αλέξανδρος Μαργετης (en32200012@di.uoa.gr), webex: https://meet302.webex.com/meet/pr27409188759

1115201800103, 1115201700280, 1115201700052, 1115201800004

3) Λευτέρης Ντελέζος (E.Ntelezos@di.uoa.gr), webex: https://meet187.webex.com/meet/pr27417973356

1115201800171, 1115201900021, 1115201600203, 1115201800180

 

Τονίζεται ότι όλα τα μέλη κάθε ομάδας θα πρέπει να παραστούν στην προφορική εξέταση.

Καλή επιτυχία!